Interessante activiteiten bij het Heusdens Bedrijvenplatform voor ondernemers uit de gemeente Heusden

< Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering 2008

Datum maandag 21 april 2008
Tijdstip 19:30 uur
Locatie Bierbrouwerij Heusden Kareltje
Algemene Leden Vergadering 2008
De Algemene Leden Vergadering met verregaande samenwerkings plannen, een bierproeverij aangevuld met een lekker likeurtje.

We zien jullie graag op 21 april 2008 om 19:30 uur in
"Bierbrouwerij Heusden"
Burchtplein
Heusden vesting

De ALV wordt ditmaal gehouden in de vesting Heusden. Een mooie locatie om aan te kondigen dat we samen met BCV een nieuwe gecombineerde bedrijvenvereniging willen oprichten.
Tijdens deze avond zullen de plannen worden toegelicht volgens onderstaande agenda.

19:30     ontvangst

20:00     start formele deel Algemene Leden Vergadering
 1. opening door de voorzitter
 2. vaststellen notulen laatste ALV
 3. mededelingen en ontvangen stukken
 4. vaststelling jaarrekening/verslag 2007
 5. verslag kascommissie en decharge
 6. voorstel tot samengaan met BCV in een nieuwe vereniging.
  Onder dit agendapunt wordt besproken:
  1. doelstelling
  2. situatie vanaf heden tot 1-1-2009
  3. situatie na 1-1-2009
  4. verzoek tot benoeming interim-bestuur.
  5. wat verder ter tafel komt
 7. jaarprogramma 2008
 8. Rondvraag en sluiting
21:00     bier- en likeurproeverij

24:00     einde bijeenkomst

Al met al genoeg onderwerpen om van gedachten te wisselen.
Voor degene die zich willen voorbereiden op de samenwerking plannen met BCV treft u hierbij een link naar de plannen zoals deze gepresenteerd zullen worden.

We zien jullie graag op 21 april 2008 om 19:30 in
"Bierbrouwerij Heusden"
Burchtplein
Heusden vesting

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Aantal inschrijvingen: 42

Heusdens Bedrijvenplatform (HBP)

Vereniging van ondernemers in de gemeente Heusden

Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen, Elshout, Haarsteeg, Doeveren, Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Oudheusden
Terug naar boven