Interessante activiteiten bij het Heusdens Bedrijvenplatform voor ondernemers uit de gemeente Heusden

< Terug naar overzicht

Politiek Café : Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat.

Datum vrijdag 11 december 2009
Tijdstip 16:00 uur
Locatie Grand café Arcade
Adres Raadhuisplein 14, Drunen
Politiek Café : Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat.
De startovereenkomst "Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat" is ook door het HBP ondertekend. In dit politiek café kunnen de visies kritisch bediscussieerd worden.
De gemeente Heusden heeft samen met de regio in 2008 de “Corridorstudie A59” afgerond. Deze studie ging o.a. over de doorstroming op de A59, het laten vervallen en aanpassen van aansluitingen, waterberging, recreatie en toerisme, landbouw, landschap en ecologie. Kortom een plan voor alles wat met de A59 en zijn omgeving samenhangt. De uitkomsten zijn neergelegd in het visieboek “De Maasroute stroomt door”. De uitkomsten zijn binnen de gemeente Heusden verankerd in de structuurvisie die op 21 juli 2009 in de gemeenteraad is vastgesteld. Sinds januari 2009 wordt het project geleid door de Provincie. Daarmee staat het ook hoger op de provinciale (en landelijke) agenda. De plannen worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd onder de vlag van “Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL)”.
In het najaar hebben de leden van de stuurgroep (Provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en de gemeenten `s-Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk) en een vijftiental (maatschappelijke) organisaties  een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarin zij de intentie uitspreken om in gezamenlijkheid aan de “Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL)” te werken.

In het Politiek café kunnen alle aspecten, die verband houden met de verbetering van de A59 besproken worden. Het is van belang dat 'alle stake-holder' de voordelen (onder)vinden van de verbeteringen aan de A59. En daar waar nog knelpunten zitten, dienen deze opgelost te worden. Voor deze bijeenkomst zijn alle leden van het HBP en de leden van de gemeenteraad van Heusden uitgenodigd. U bent van harte welkom!


Programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur : ontvangst
16.30 uur:  welkom door de voorzitter
16.35 uur:  voordracht dhr. Erik Kamps (BZW)
16.45 uur:  voordracht dhr. René Peusens (Project leider Provincie)
17.05 uur:  Gelegenheid voor het stellen van vragen / discussie
~ tot 18:30 uur:  O-O-O

wij denken hiermee een actueel en boeiend onderwerp voor het politiek café op de agenda te hebben gezet.
Meld u aan door de knop rechts op de pagina te gebruiken.

Gemeente Heusden
Bestuur HBP

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Aantal inschrijvingen: 27 (26)

Heusdens Bedrijvenplatform (HBP)

Vereniging van ondernemers in de gemeente Heusden

Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen, Elshout, Haarsteeg, Doeveren, Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Oudheusden
Terug naar boven