Zakendoen en samenwerking in de gemeente Heusden

Actief ondernemen in Heusden

Het Heusdens Bedrijvenplatform (HBP) is een vereniging met leden. Het HBP is ontstaan in 2008 na het samengaan van Bedrijvencontact Vlijmen (BCV) en Bedrijvencontact Drunen-Elshout (BCDE). Door belangenbehartiging, netwerkbijeenkomsten en interessante activiteiten wil het HBP ondernemen in gemeente Heusden actief bevorderen

Doelstellingen

1: Bevorderen van zakelijke en sociale contacten
2: Stimuleren van onderlinge bedrijfsactiviteiten
3: Behartiging van gezamenlijke belangen van de leden

Ondernemen in de juiste sfeer

De leden van het Heusdens Bedrijvenplatform zijn woonachtig in de gemeente Heusden of leiden een bedrijf in Heusden, als eigenaar of in een leidinggevende functie. Voldoet u (nog) niet aan de criteria, maar wilt u wel een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen van het Heusdens Bedrijvenplatform, neem dan contact op met het bestuur.

Als lid van het HBP zult u uw collega-ondernemers op informele wijze snel leren kennen. Precies zoals we het hier gewend zijn: als de sfeer en de klik er zijn, komt het samen ondernemen vanzelf. Lees meer over de komende activiteiten.

Belangenbehartiger en spreekbuis

Het HBP heeft ook een bestuurlijk doel voor de ruim 200 aangesloten leden. Wij zijn belangenbehartiger en spreekbuis bij politieke, bestuurlijke of infrastructurele kwesties. Onder meer voert het HBP bestuurlijk overleg met gemeente Heusden, BOM, BZW, collega-ondernemers en verenigingen.

Parkmanagement Heusden

Afgevaardigden van het Heusdens Bedrijvenplatform vormen samen met gemeente Heusden en de diverse parkmanagementverenigingen het bestuur van Stichting Parkmanagement Heusden (SPH). Het doel is om de kwaliteit van bedrijventerreinen af te stemmen op de behoeften van alle betrokken partijen, eigenaren en gebruikers. Lees meer over Parkmanagement...

Activiteiten

Tot onze activiteiten behoren bedrijfsbezoeken, lezingen, politieke cafés, informatieve bijeenkomsten en natuurlijk het jaarlijkse zomerfeest. Op bestuurlijk niveau vinden er talrijke soorten overleg plaats met gemeenten, provincie, branche-organisaties en de besturen van bedrijventerreinen die behoren tot Stichting Parkmanagement Heusden (SPH).
Het Heusdens Bedrijvenplatform (HBP) is een vereniging met leden. Het HBP is ontstaan in 2008 na het samengaan van Bedrijvencontact Vlijmen (BCV) en Bedrijvencontact Drunen-Elshout (BCDE). Door belangenbehartiging, netwerkbijeenkomsten en interessante activiteiten wil het HBP ondernemen in gemeente Heusden actief bevorderen.

Parkmanagement Heusden

Afgevaardigden van het Heusdens Bedrijvenplatform vormen samen met gemeente Heusden en de diverse parkmanagementverenigingen het bestuur van Stichting Parkmanagement Heusden (SPH). Het doel is om de kwaliteit van bedrijventerreinen af te stemmen op de behoeften van alle betrokken partijen, eigenaren en gebruikers. Lees meer over Parkmanagement...

Doelstellingen

1: Bevorderen van zakelijke en sociale contacten
2: Stimuleren van onderlinge bedrijfsactiviteiten
3: Behartiging van gezamenlijke belangen van de leden

Ondernemen in de juiste sfeer

De leden van het Heusdens Bedrijvenplatform zijn woonachtig in de gemeente Heusden of leiden een bedrijf in Heusden, als eigenaar of in een leidinggevende functie. Voldoet u (nog) niet aan de criteria, maar wilt u wel een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen van het Heusdens Bedrijvenplatform, neem dan contact op met het bestuur.

Als lid van het HBP zult u uw collega-ondernemers op informele wijze snel leren kennen. Precies zoals we het hier gewend zijn: als de sfeer en de klik er zijn, komt het samen ondernemen vanzelf. Lees meer over de komende activiteiten.

Belangenbehartiger en spreekbuis

Het HBP heeft ook een bestuurlijk doel voor de ruim 200 aangesloten leden. Wij zijn belangenbehartiger en spreekbuis bij politieke, bestuurlijke of infrastructurele kwesties. Onder meer voert het HBP bestuurlijk overleg met gemeente Heusden, BOM, BZW, collega-ondernemers en verenigingen.

Activiteiten

Tot onze activiteiten behoren bedrijfsbezoeken, lezingen, politieke caf├ęs, informatieve bijeenkomsten en natuurlijk het jaarlijkse zomerfeest. Op bestuurlijk niveau vinden er talrijke soorten overleg plaats met gemeenten, provincie, branche-organisaties en de besturen van bedrijventerreinen die behoren tot Stichting Parkmanagement Heusden (SPH).

Heusdens Bedrijvenplatform (HBP)

Vereniging van ondernemers in de gemeente Heusden

Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen, Elshout, Haarsteeg, Doeveren, Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Oudheusden
Terug naar boven