Kwaliteit op de Heusdense bedrijventerreinen bewaakt door
Stichting Parkmanagement Heusden

Kwaliteit op de Heusdense bedrijventerreinen bewaakt door Stichting Parkmanagement Heusden
In Heusden is veel aandacht voor de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Parkmanagement is een instrument om de kwaliteit af te stemmen op de wensen en eisen van alle betrokken partijen, eigenaren en gebruikers. Speerpunten van parkmanagement zijn: schoon, heel, veilig en bereikbaar.
 
Doel en resultaat van parkmanagement
Het doel van parkmanagement is om met een gezamenlijk inzet de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en te borgen zodat een representatieve en veilige werkomgeving ontstaat. Het resultaat van parkmanagement is dat er een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat gecreëerd wordt, waar het aanwezige vastgoed zijn waarde behoudt.
Bestuur van Stichting Parkmanagement Heusden
Eén afgevaardigde van het Heusdens Bedrijvenplatform vormt samen met de portefeuillehouder Economische Zaken, de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Heusden en de diverse voorzitters van de parkmanagementverenigingen het bestuur van Stichting Parkmanagement Heusden (SPH). Het Heusdens Bedrijvenplatform is ervan overtuigd dat parkmanagement het juiste instrument is voor het creëren van veilige, representatieve bedrijventerreinen. 
Parkmanagement is actief op de volgende bedrijventerreinen in gemeente Heusden
- Het Hoog (vanaf 2004)
- Groenewoud (vanaf 2010)
- Nieuwkuijk (vanaf 2010)
- Nassaulaan (vanaf 2011)
- Heesbeen en Bakkerdam (vanaf 2015)

Ook op Bedrijvenpark Metal Valley zal in de toekomst een vorm van parkmanagement ingevoerd worden.
Parkmanager
De uitvoering van parkmanagement is uitbesteed aan Solaris Parkmanagement BV. Solaris Parkmanagement levert de parkmanagers die inmiddels goed bekend zijn bij de ondernemers op de verschillende terreinen. De parkmanager is de aanjager die samen met het bestuur van de parkmanagementvereniging zorgt voor een veilige, representatieve en prettige werkomgeving. 

Doel en resultaat van parkmanagement

Het doel van parkmanagement is om met een gezamenlijk inzet de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en te borgen zodat een representatieve en veilige werkomgeving ontstaat. Het resultaat van parkmanagement is dat er een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat gecreëerd wordt, waar het aanwezige vastgoed zijn waarde behoudt.
 

Bestuur van Stichting Parkmanagement Heusden

Eén afgevaardigde van het Heusdens Bedrijvenplatform vormt samen met de portefeuillehouder Economische Zaken, de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Heusden en de diverse voorzitters van de parkmanagementverenigingen het bestuur van Stichting Parkmanagement Heusden (SPH). Het Heusdens Bedrijvenplatform is ervan overtuigd dat parkmanagement het juiste instrument is voor het creëren van veilige, representatieve bedrijventerreinen. 

Parkmanagement is actief op de volgende bedrijventerreinen in gemeente Heusden

- Het Hoog (vanaf 2004)
- Groenewoud (vanaf 2010)
- Nieuwkuijk (vanaf 2010)
- Nassaulaan (vanaf 2011)
- Heesbeen en Bakkerdam (vanaf 2015)

Ook op Bedrijvenpark Metal Valley zal in de toekomst een vorm van parkmanagement ingevoerd worden.

Parkmanager

De uitvoering van parkmanagement is uitbesteed aan Solaris Parkmanagement BV. Solaris Parkmanagement levert de parkmanagers die inmiddels goed bekend zijn bij de ondernemers op de verschillende terreinen. De parkmanager is de aanjager die samen met het bestuur van de parkmanagementvereniging zorgt voor een veilige, representatieve en prettige werkomgeving. 
 

Heusdens Bedrijvenplatform (HBP)

Vereniging van ondernemers in de gemeente Heusden

Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen, Elshout, Haarsteeg, Doeveren, Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Oudheusden
Terug naar boven